Voorwaarden
Bas Autowas – Gratis Plant Actie

 1. Tijdens de actieperiode ontvang je bij iedere wasbeurt een waardebon waarmee je een gratis campanula plant kan ophalen.
 2. Waardebonnen kunnen alleen ingeleverd worden bij de Tuinland Zwolle, zoals vermeld op de waardebon. Hier staat ook de inleverperiode.
 3. Tegen inlevering van een waardebon ontvang je een gratis campanula plant.
 4. Elke waardebon kan één keer ingewisseld worden.
 5. Waardebonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld en/of andere producten dan de campanula plant uit de winkel.
 6. Om kans te maken op de ‘Extra Prijzen’ dient de achterzijde van de waardebon volledig ingevuld te zijn.
 7. De ‘Extra Prijzen’ zijn: 1x Weber Master Touch Barbecue t.w.v. 249 euro en 10x een gratis wasbeurt t.w.v. 16,50 euro (Bas Intensief).
 8. Er mogen meerdere waardebonnen worden ingeleverd.
 9. De waarde van de ‘Extra Prijzen’ is gebaseerd op de reguliere prijzen; dus hier is geen rekening gehouden met actieprijzen.
 10. Prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
 11. Bij weigering van een prijs door de winnaar komt deze te vervallen.
 12. Tuinland Zwolle behoudt het recht om de afgebeelde artikelen te vervangen door alternatieve artikelen.
 13. Tuinland Zwolle behoudt zich het recht voor om waardebonnen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen te weigeren, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens Tuinland Zwolle kan doen gelden.
 14. Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de genoemde voorwaarden.
 15. Minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.
 16. Door een volledig ingeleverde waardebon in te leveren, stemmen de deelnemers in met het verwerken en verzamelen van hun persoonsgegevens. De persoonsgegevens die worden verwerkt in  verband met de Gratis Plant Actie zijn de voor- en achternaam, e-mailadres, kenteken en postcode van de deelnemer. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet  Bescherming Persoonsgegevens.
 17. Door een ingevulde bon in te leveren, geeft de deelnemer toestemming om de nieuwsbrieven van Tuinland Zwolle en/of Bas Autowas te willen ontvangen. Deelnemers kunnen zich afmelden voor  de emails via een link onderaan de betreffende e-mail of via de site.
 18. Bas Autowas en Tuinland Zwolle zijn niet aansprakelijk voor verlies van resultaten van de deelnemer en/of de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer.
 19. Prijswinnaars ontvangen per e-mail bericht.
 20. De naam van de winnaars worden gepubliceerd op Facebook.
 21. De aanwijzing van de winnaars geschiedt op onpartijdige wijze door willekeurige computerselectie. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 22. Medewerkers van Bas Autowas en Tuinland Zwolle zijn uitgesloten van deelname.
 23. Op deze deelnamevoorwaarden en gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 24. Bas Autowas en Tuinland Zwolle zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het meedoen aan deze actie.